Amorina

Amorina
269 SEK
Mer Info!

"Romanen Amorina skildrar min släkts otroliga och därför hopljugna öden från 1830 till cirka 1935. Ett sekel som nu ter sig nästan paradisiskt. 'Fredens, ångans och elektricitetens århundrade': dock avbrutet av det första världskriget, ursprunget till vårt århundrades elände." (Bengt Anderberg)

"Anderberg är en lysande människoskildrare. Var och en omfattas av hans underfundiga humor, hans vidsynta acceptans och insiktsfulla blick."
(ur Agneta Pleijels förord)

"Inför återutgivningen av Amorina uppstod ett rabalder som resulterade i att förläggaren drog sig tillbaka. [...] Allmänheten måste skyddas från skadliga ångor och osunda influenser, allt för den goda smakens skull." (ur Niklas Anderbergs efterord)

Bengt Anderberg (1920-2008) föddes i Göteborg och debuterade 1945. Anderbergs produktion var mångsidig, han skrev dikter och pornografiska berättelser, radiodramatik och barnböcker, han framträdde som självbiografisk kåsör och var flitig medarbetare i de mest skiftande ämnen i Expressen. Han översatte en mängd dikter, diktsamlingar och teaterpjäser. Han var i många år bosatt på Bornholm.