CHAKRA - Binaural Beats meditation för balans av dina 7 chakran, Ljudbok

CHAKRA - Binaural Beats meditation för balans av dina 7 chakran, Ljudbok
Kategorier: Ljudböcker
Brand: Bokförlaget Upsaliensis AB
130.5 SEK
Mer Info!

Det finns sju stora energicentra i vår kropp, och det är de som kallas för chakran. Chakrapunkterna följer ryggraden och går från slutet av ryggraden upp till högsta delen av huvudet. Genom punkterna flödar energi som i ett motsols snurrande hjul, och energin fördelas sedan ut i resten av kroppen. Med hjälp av en systematisk kombination av musik, binaurala beats-frekvenser och isokroniska toner, arbetar sig denna ljudbok upp genom dina sju chakran för att läka energiblockeringar och återuppliva och föryngra ditt system. Binaural beatterapi är i hela världen en kraftigt framväxande form av ljudvågsterapi. Det finns miljontals användare. Terapin använder sig av det faktum att höger och vänster öra får höra olika frekvenstoner, men hjärnan uppfattar dessa som en enda ton och stämmer in i den nya frekvensen. Var och en av dessa frekvenser med hjärnvågor har olika effekter på vår hjärna, och genom att lyssna på det frekvensområde som motsvarar önskat resultat kan terapin användas för att nå ett eller flera specifika mål. Binaural Beats meditation kan användas för att balansera chakran Balanserade chakran gör dig stark och full av energi. När dina chakran snurrar fritt kommer du att uppleva förbättrad fysisk, mental och emotionell hälsa. När våra sju huvudsakliga chakran är öppna och balanserade kan energi flöda fritt genom våra kroppar och sinnen. Vi upplever då hållbar hälsa. Men när en eller flera av dessa energicentra är blockerade eller felställda leder det till stagnation och kan bidra till en mängd olika fysiska, psykiska och andliga åkommor. Till exempel kan förträngda minnen och traumatiska händelser skapa blockeringar i våra chakran, och göra att energihjulen inte snurrar lika fort. Alla dina chakran kan dock korrigeras och fininställas genom den balansering som sker i den här Binaural Beats meditationen. För maximal effekt har komplettering skett med isokroniska toner (enstaka toner som går på och av med jämna mellanrum). Alla chakran har olika frekvenser, från lägre frekvens i rotchakrat till högre frekvens uppe vid kronchakrat. Vår Chakra Binaural meditation cirkulerar genom hela detta chakrasystem och aktiverar var och en av dessa genom att ställa in sig på dess specifika frekvens. Du får därmed en läkning av eventuella energiblockeringar. Rotchakrat (vid ryggradens nedre del) är grunden för vårt fysiska, emotionella och psykiska välmående. När rotchakrat är balanserat, skapas känslor av trygghet, positivitet, energi, självständighet och styrka. Navelchakrat (strax under naveln) är vårt kraftcentrum och om vi är trötta eller låga på energi kan det vara bra att balansera detta chakra.. I solarplexuschakrat (strax ovanför naveln) finns vår vilja, vår självkänsla och vår självdisciplin. Det är också här vi har vårt energicentrum, som ger livsenergi genom hela vår kropp. Här sitter också vår magkänsla. Hjärtchakrat (mitt på bröstet) står - vid balans - för kärlek, tillit, glädje, passion, respekt samt medkänsla. Det ses av många som kanske det viktigaste chakrat på grund av att det är hemmet för kärleken inom oss. Halschakrat (nedre delen av halsen) uttrycker - vid balans - kreativitet, att man är en god lyssnare, kommunikativ och autentisk, dvs. att vi står upp för oss själva och uttrycker vad vi tycker eller känner. Tredjeögatchakrat eller pannchakrat (mellan ögonbrynen) står för vårt intellekt, våra idéer, vår föreställningsförmåga, våra värderingar, drömmar, vår intuition och spirituella medvetenhet. Kronchakrat (på toppen av ditt huvud och en bit ovanför) står för inre visdom, andlighet och kontakt med vårt högre medvetande. Tag hjälp av denna chakra binaural meditation för att öppna upp och låta dina chakran flöda obehindrat. Balanserade och aktiverade chakran kommer att hjälpa dig att få bort gamla blockeringar och känna dig mer bekväm med att hantera de utmaningar som livet för med sig.