Emma - tva ganger drottning

Emma - tva ganger drottning
Kategorier: Litteratur
285 SEK
Mer Info!

Emma är en ung och vacker hertigdotter i början av 1000-talet. Av skäl som är henne främmande blir hon en dag bortgift med en betydligt äldre engelska konungen. Det framgår snart för henne avsikten bakom giftermålet. Helt plötsligt är hon landets …