Från sjö till hav : namn- och ordstudier tillägnade Birgit Falck-Kjällquist

Från sjö till hav : namn- och ordstudier tillägnade Birgit Falck-Kjällquist
176 SEK
Mer Info!

Birgit Falck-Kjällquist är docent i nordiska språk och var tidigare arkivchef vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. Efter pensioneringen har samarbetet fortsatt. Birgits insatser inom ortnamnsforskningen är mycket betydelsefull…