I främsta linjen : reservfänrik under finska vinterkriget

I främsta linjen : reservfänrik under finska vinterkriget
Kategorier: Biografier
189 SEK
Mer Info!

I främsta linjen låter oss följa en granatkastarplutons kamp mot den sovjetiska övermakten under de svåra strider som utkämpades i slutet av finska vinterkriget, från Summa till Tali och senare vid Viborgska viken. Regementet som plutonen tillhörde kastades emot ryska elitförband som understödda av flygplan, stridsvagnar och kanoner trängde fram över Karelska näset mot Viborg.
Frontofficeren Dag Hemdal stred nästan hela tiden vid fronten, där det sovjetiska artilleriet skoningslöst besköt försvarsställningarna och genomförde oupphörliga pansaranfall.
Hemdals debut från 1940 ger en förstahandsbild av de stora psykiska och fysiska påfrestningarna som de unga reservofficerarna och deras manskap utsattes för.

DAG HEMDAL (1913-65) var författare och journalist. Han medarbetade bland annat i Hufvudstadsbladet och Nya Pressen och skrev flera böcker. Boken utgavs under titeln Reservfänrik 1940 och kommer nu i en illustrerad nyutgåva.

LARS ERICSON WOLKE, professor vid Försvarshögskolan, och en av Sveriges främsta experter på militärhistoria, har skrivit ett förord till boken.

'en både intressant och omväxlande bok'
Vasabladet

'Vad Hemdal lyckats skapa är en övertygande bild av kriget sådant det var ...'
Nyland

'god och verklighetstrogen bild av krigets hårda vardag'
Nya Argus