Lymene - Helig Moder Av Ljuvlig Godhet

Lymene - Helig Moder Av Ljuvlig Godhet
Kategorier: Romaner
259 SEK
Mer Info!

Boken är en roman, mestadels i dialogform, mellan den svenske pensionären Johan och den starkt katolskt troende, unga, vackra och mycket utsatta filippinska flerbarnsmamman, Lymene; hon finns i verkligheten i Filippinerna under ett annat namn. Lymene vill bli kallad Mary eftersom hon avgudar Jungfru Maria av hela sitt jag. I det hårda dagliga livet står Lymene under sin svärfar, den stränge katolske patriarken, Fader Alberto Notcheas, men även hela släktens, stenhårda kontroll. Då Johan som hon känt i många år, denna gång kommer på tillfälligt besök, tvingas Lymene av Fader Alberto Notchea att bära ett kyskhetsbälte. Men hon får ändå, kontrollerad av ett strikt globalt digitaliserat krypterat system, tillstånd att åka tillsammans med honom på en resa från Filippinerna via Thailand, vidare över den eurasiska kontinenten till Sverige där hon på gott och ont får uppleva ett land i politiskt kaos och med en totalt annorlunda moralisk syn än den som existerar i hennes hemland. På vägen tillbaka flyger Mary och Johan tillsammans över det katolska Polen vidare in det ortodoxt åter kristnade Ryssland, där den nya extremnationalismen, chauvinismen, står i en dramatisk konfrontationsställning mot gobalismen. Resan går sedan vidare via Malaysia tillbaka till Filippinerna där allting får en oväntad upplösning.