OEI # 67-68 Icke-bekräftande skrivande! / Scrittura non assertiva!

OEI # 67-68 Icke-bekräftande skrivande! / Scrittura non assertiva!
272 SEK
Mer Info!

Icke-bekräftande skrivande! / Scrittura non assertiva! I ett samtal publicerat i OEI # 67-68 reflekterar den italienske poeten, kritikern och redaktören Marco Giovenale närmare över detta begrepp, liksom över dess motsats “be…