Översättningsvetenskap I Praktiken

Översättningsvetenskap I Praktiken
Kategorier: Litteratur
379 SEK
Mer Info!

Vad kan man forska om i översättningsvetenskap?

Hur utformar man en vetenskaplig studie?

Vad är metodologi och varför är det så viktigt?

Det har länge saknats kurslitteratur i översättningsvetenskaplig metod som är skriven på svenska. Den här boken är tänkt att fylla det tomrummet och fungera som en introduktion såväl på översättarutbildningar och forskarutbildningar i översättningsvetenskap som på översättningsinriktade kurser inom ramen för enskilda språkämnen. Här kan du att vässa din förmåga till metodologisk analys, inspireras av aktuell översättningsvetenskaplig forskning och få verktyg för att skapa en stringent vetenskaplig studie.

Boken består av

* introduktion till metodologi i översättningsvetenskap

* fem översättningsvetenskapliga studier

* instuderingsfrågor och lästips

* bibliografi över översättningsrelaterade doktorsavhandlingar utgivna i Sverige 1986 2018.

I de fem studierna undersöks översättningsrelaterade fenomen utifrån olika frågeställningar, metoder och teoretiska ramverk. Studierna speglar bredden i den svenska översättningsvetenskapliga forskningen från översättningsuniversalier hos en Nobelpristagare till inflödet av amerikanska flickböcker, utgivning och reception av rysk skönlitteratur, översättarstudenters tankar om översättning och processen bakom vår senaste bibelöversättning. Tillsammans illustrerar de hur översättningaröversättare och översättande kan bli föremål för översättningsvetenskaplig forskning.

Bokens redaktörer, Elin Svahn och Lova Meister, var landets första doktorander i ämnet översättningsvetenskap. I februari 2020 blev Elin Svahn Sveriges första fil.dr i översättningsvetenskap.