PULS Biologi m fysik o kemi 1-3 Grundbok

PULS Biologi m fysik o kemi 1-3 Grundbok
289 SEK
Mer Info!

NYHET!
PULS Biologi med fysik och kemi 1–3 består av en grundbok, en låda med aktivitetskort, en läsebok och en lärarbok.

Grundbok
Grundboken innehåller den gemensamma grundkursen. Textnivån riktas till år 2–3 och kapitlen kan läsas i valfri ordning. Varje kapitel inleds med ett uppslag som både sammanfattar och introducerar kapitlet. Den fortsatta texten är indelad i uppslag som i regel behandlar ett avgränsat ämne.

I PULS Biologi med fysik och kemi 1–3introduceras ämnena biologi, fysik och kemi för eleven. Här möter eleven ett naturvetenskapligt perspektiv på rymden, djur och växters utveckling på jorden samt människokroppen. Boken beskriver också vad som händer i naturen under de olika årstiderna liksom växt- och djurarter ur olika grupper och deras livsvillkor.

Aktivitetskort
För elevens fortsatta arbete finns det en låda med aktivitetskort. Korten innehåller aktiviteter av skilda slag, både praktiska och teoretiska.

Berättelser och dikter
En antologi som innehåller berättelser ur svenska barnböcker. Den är gemensam för grundböckerna i biologi, geografi, religionskunskap och historia. De skönlitterära texterna i läseboken kompletterar grundböckernas faktatexter. Se länk nedan.

Lärarbok
Till grundboken finns en lärarbok med ämnesstöd samt förslag och anvisningar till arbetet med grundboken.

Prickigt skrivhäfte
PULS-skrivhäftet kan eleverna använda när de arbetar med grundbok, aktivitetskort och läsebok. Varannan sida är linjerad och varannan blank. Se länk nedan.

Se även presentationen av PULS Temaböcker (länk nedan).