Ryktet går och 9 andra noveller

Ryktet går och 9 andra noveller
Kategorier: Noveller
319 SEK
Mer Info!

Ryktet går och 9 andra noveller är en novellsamling för ungdomar om kärlek, konflikter och vardagliga situationer med överraskande vändningar. Det är korta berättelser av lite varierande svårighetsgrad med händelser hämtade ur elevernas vardag, som förhoppningsvis ska leda till diskussioner och eftertanke. För att skapa en snabb överblick finns en mycket kort introduktion till varje novell i innehållsförteckningen.

Efter varje novell följer uppgifter kring ord och uttryck, frågor på texten, diskussionsfrågor, gruppövningar, idéer om hur man kan jobba vidare samt en avslutande grammatikuppgift. Man kan med fördel starta med orden och uttrycken för att ge förförståelse innan man ger sig på läsningen.

Ryktet går och 9 andra noveller i korthet:
• består av korta, lättare texter med ungdomliga teman
• innehåller uppgifter för att kunna jobba vidare med läsförståelse
• material som startar med läsning men leder vidare till språklig medvetenhet