Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. Del 22. Västra Göinge härad med Hässleholms stad.