Skrönor från en småstad, E-bok

Skrönor från en småstad, E-bok
Kategorier: Noveller
Brand: Books on Demand
79.98 SEK
Mer Info!

I denna bok möter vi människor i en liten mellansvensk stad. Ett nytt sekel har just inletts och allt andas framtidstro ochoptimism. Ännu vet man dessbättre inget om de stora katastrofer det tjugonde århundradet kommer att föra med sig. Det är musik från mässingsorkestrar, män med stilfulla mustascher, plommonstop, vegamössor och promenadkäpp och kvinnor med långa kjolar, håruppsättningar, stora hattar samt parasoll. Vid landets kurorter samlas det ? nare folket för att dricka brunn. Järnvägar och telefonlinjer byggs ut och de första automobilerna syns ute på vägarna. Levnadsstandarden stiger, människor får tid till annat än bara arbete. Folkrörelserna tar fart - nykterhetsloger, frikyrkor, arbetarrörelsen och idrottsrörelsen står i full blom. Inte undra på att man upplevde sig leva i de bästa av dagar. Oaktat detta ?nner vi bland den lilla stadens invånare en och annan som i sina tillkortakommanden och avsaknad av pålitlig livskompass, hamnat en smula snett på livets understundom något snåriga stig. De ? esta levde dock sina liv så gott de kunde inom de snäva gränser det tidiga 1900-talets sociala regler och konventioner krävde, och som för oss i dag ibland kan tyckas något annorlunda och främmande. Vi må förlåta dem detta, ty de trodde sig leva i nutiden, och de såg därför ingen anledning att ägna minsta tanke åt efterkommande generationers eventuellt granskande ögon.