Tecknet på väggen, E-bok

Tecknet på väggen, E-bok
Kategorier: Noveller
Brand: Modernista
43.5 SEK
Mer Info!

Tecknet på väggen [1917] är en novell av Virginia Woolf som följer tankarna hos en huvudperson som försöker förstå varifrån ett märke på väggen kommer - innan till sist en andra karaktär anländer och avslöjar vad tecknet är. Varje alternativ som övervägs skapar en egen historia, som berättar om ett allmäntillstånd i England vid tiden för första världskriget, men inte minst också om berättarens psyke. Inkluderad i novellsamlingen Monday or Tuesday [1921]. I dag en av Woolfs mest omskrivna noveller. Virginia Woolf [1882-1941] var en engelsk författare och feminist. Med romaner som Mrs Dalloway [1925], Mot fyren [1927] och Orlando [1928] blev hon en av modernismens centrala gestalter. Som essäist påverkade hon kvinnorörelsen i stora delar av världen med Ett eget rum [1928]. Woolfs stil var experimentell och oupphörligen föränderlig, varför såväl hennes dagböcker som brev har kommit att räknas som viktiga i hennes verk. Så även ett antal noveller som många av dem uppmärksammats först på senare år.