Tidningen Mit Sloan Management Rev (US) 2 nummer

Tidningen Mit Sloan Management Rev (US) 2 nummer
Kategorier: Tidningar
512 SEK
Mer Info!

MIT Sloan Management Review leder diskursen bland akademiska forskare, företagsledare och andra inflytelserika tankeledare om framsteg inom ledarskapspraktik, särskilt de som formas av teknik, som förändrar hur människor leder och innoverar. Tidningen sprider ny forskning inom ledarskap och innovativa idéer så att tankeväckande chefer kan dra nytta av de möjligheter som genereras av snabba organisatoriska, tekniska och samhälleliga förändringar.