Vikten av spårning, E-bok

Vikten av spårning, E-bok
Kategorier: Romaner
Brand: Bookea
85.55 SEK
Mer Info!

Någon månad innan pandemin gör sitt inträde i Sverige utspelar sig inte mindre tragiska händelser i en fiktiv fjällort, Fjällåsen, där lugnet och friden härskar och där turismen inte är speciellt omfattande. Titeln Vikten av spårning hänsyftar, liksom innehållet i stort, till vår utsatthet inför framtidens ovisshet och till den tid som väntar med försvårad smittspårning som följd. Men spårningen lyckas i det här fallet bättre på andra plan, som i skidspåren och i polisarbetet. En spännande bok med en överraskande intrig som berör den skenande cynism som gror i rovdriftens spår. Händelser varvas med de olika personernas dilemman och reflektioner kring levnadssätt, identitet och bakgrundshistoria. Men här framträder även fjällvärlden i sin mångfaldiga skepnad där en av huvudpersonerna psykoanalytiker Frans Torsson är bofast och är en av dem som får se sin rofyllda idyll krossad. Alla personer, platser och händelser som beskrivs är helt fiktiva. Umeå existerar förvisso, så även Stockholm, men det som för övrigt utspelar sig både där och på andra ställen är enbart fantasier i sin specificitet.